Grunnboring & Geoteknikk

Grunnundersøkelser
& Geoteknisk Rapport

for deg som skal bygge, omregulere og prosjektere, ta kontakt.

Kort leveringstid

Romerike Grunnboring jobber for å ha rask oppstart av grunnundersøkelser og gjennomfører oppdrag effektivt til avtalt tid.

Anbud & Totalentreprise

Vi har levert til større aktører som Bane NOR, NVE, Fornebubanen, Statens Vegvesen - Ta kontakt så blir vi med på prising av anbud.

VI ER SPESIALISTER INNEN GRUNNBORING

Vår virksomhet dekker tjenester innen geotekniske grunnundersøkelser. Grunnboring utføres for å kartlegge bla. Grunnforhold; kvikkleire, grunnvannstand, fjellkontroll, mm.

For nærmere beskrivelse på hvilke oppdrag vi utfører se tjenester og oppdragstyper lenger ned på siden.

Vi jobber hardt for våre kunder, med et mål om å levere tjenestene våre så raskt og punktlig som mulig. Vi er fleksible og kan kombinere flere oppdrag for å holde kostnadene nede.

Vårt hovedkontor er på Romerike og leverer vi tjenester på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Vi kan utføre oppdrag andre steder i Norge ved forespørsel. For et anbud/ prisforespørsel, ta kontakt

Med dagens klimaendringer blir det strengere krav til at ethvert byggeprosjekt må utføre tilstrekkelig undersøkelser av stabiliteten av grunnen for å ivareta sikkerheten.

Grunnboring & geoteknikk hjelper til med å definere rammene innenfor prosjekter og kan hjelpe til med store besparelser under og etter byggeprosjekt

 
 

Miljøundersøkelser / Miljøprøver for byggeprosjekter

Miljøundersøkelser og miljøprøver kan være et krav i forkant av et byggeprosjekt eller ved steder det er mistanke om forurensing. Vi med erfaring vet at det blir vanskelig å garantere for miljø og sikkerhet dersom vi ikke kjenner til hvilke forurensinger som ligger i jorden ved byggeprosjektet.

Dette må du vite før du leverer søknad om byggetillatelse

I mange kommuner i dag når man søker om byggetillatelse får man et krav om å levere geoteknisk rapport til byggeprosjektet og vedlegge søknaden. Dette er informasjon om stabiliteten i bakken og vil kunne fastslå jordlagenes byggtekniske egenskaper, og samtidig sikre byggverket for fremtiden.

Geoteknisk Undersøkelse og Rapport

Vi i Romerike Grunnboring AS arbeider for å levere solide geotekniske undersøkelser med rapporter for som veldig mange byggeprosjekter må ha i forkant av oppstart. Vi har flere samarbeidspartnere og gode referanser for å gi deg som kunde et best mulig tilbud.

Utbygging som privatperson


Romerike Grunnboring AS Leverer også tjenester til privatpersoner som ønsker å bygge ut. Har du fått brev fra kommunen om krav på en geoteknisk uttalelse eller grunnundersøkelser. Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg

TJENESTER

 

OPPDRAGSTYPER

 DETTE KAN VI LEVERE INNEN GEOTEKNIKK
 

 • Generell geoteknisk bistand

 • Befaringer ifm. setningsskader, utglidninger/ras etc.

 • Datarapport med tolkning av grunn- og laboratorieundersøkelser

 • Utredning områdestabilitet (kvikkleiresoner) etter NVE regelverk.

 • Geoteknisk prosjektering etter TEK 17 og Norsk-/Europeisk standard (Eurokode)

 • Prosjektering av bæreevne/setninger, jordtrykk, pele- og sålefundamenter

 • Prosjektering av terrengsikring/støttekonstruksjoner (støttemur, spunt, armert skråning etc.)

 • Vurdering av terrengoppfylling ogskjæring, VA-grøfter, veiunderbygning

 • Seismisk prosjektering, med jord-konstruksjon samvirke (SSI)

 • Uavhengig kontroll prosjektering og utførelse

DETTE KAN VI LEVERE INNEN GRUNNBORING
 

 • Total- & dreietrykksondering

 • Fjellkontroll

 • CPTu

 • Prøvetaking – Sylinder 54mm & 72mm - Naver/Skovleboring

 • Vingeboring

 • Grunnvannstandsmåling/Poretrykksmåling med og uten logging samt fjernavlesning

 • Miljøundersøkelser

 • Innmålinger & utsetting av borpunkter med GPS

 • Laboratorietjenester

 • Datarapport

Vi arbeider raskt og effektivt
 

Romerike Grunnboring har en ny riggpark med gode vedlikeholds og sikkerhetsrutiner. Dette gir en effektiv, sikker og trygg leveranse.

Arbeide ved jernbane & veg

Alle ansatte har de nødvendige sikkerhetskurs for å utføre arbeider på jernbanespor og veg

 

VÅRE ANSATTE

Christian Rustberggard

Daglig leder

+47 40093233

christian@rgb.as

Ole-Gunnar Holm
Verksted
+47 95026300
olegunnar@rgb.as

Glenn Myrdal
Borleder
+47 95550110
glenn@rgb.as

Pål Døhlen
Borleder / Verksted
+47 95265601
pal@rgb.as

Raymond Store
Borleder
+47 95945366
raymond@rgb.as

Runar Bendiksen
Borleder
+47 90686646
runar@rgb.as

Joakim Lundby
Prosjektleder
+47 98012000
joakim@rgb.as

Christer Sørensen
Borleder
+47 45503508
christer@rgb.as

Ismail Aricigil
Gruppeleder Geoteknikk
+47 48352824
ismail@rgb.as

Ken-Robert Dalen
Borleder
+47 91871191
ken@rgb.as

Marco Wendt
Geotekniker
+47 40091321
marco@rgb.as

Erik Gustavsen
Tilrettelegger
+47 41699662
erik@rgb.as

Espen Punnerud
Ansatt
+47 48309309
espen@rgb.as

Geoteknikk viktig i enhver byggeprosess

Det er viktig å kjenne til jorden og marken man skal bygge på før man setter i gang byggeprosessen.

 

 KONTAKT OSS 

Her finner du oss

Bølerveien 11
2016 Frogner

Epost: post@rgb.as
Telefon: 64 80 83 00

Tiltaksklasse 3