• Grunnboring & Geoteknikk

Grunnundersøkelser & Geoteknisk Rapport

Grunnundersøkelser & Geoteknisk Rapport

for deg som skal bygge, omregulere og prosjektere, ta kontakt.

Leveringstid

Kort leveringstid

Romerike Grunnboring jobber for å ha rask oppstart av grunnundersøkelser

Anbud & Totalentreprise

Anbud & Totalentreprise

Vi har levert til større aktører som Bane NOR, NVE, Fornebubanen, Statens Vegvesen - Ta kontakt så blir vi med på prising av anbud.

VI ER SPESIALISTER INNEN GRUNNBORING

Vår virksomhet dekker tjenester innen geotekniske grunnundersøkelser. Grunnboring utføres for å kartlegge bla. Grunnforhold; kvikkleire, grunnvannstand, fjellkontroll, mm. For nærmere beskrivelse på hvilke oppdrag vi utfører se tjenester og oppdragstyper lenger ned på siden.

Vi jobber hardt for våre kunder, med et mål om å levere tjenestene våre så raskt og punktlig som mulig. Vi er fleksible og kan kombinere flere oppdrag for å holde kostnadene nede.

Vårt hovedkontor er på Romerike og leverer vi tjenester på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Vi kan utføre oppdrag andre steder i Norge ved forespørsel. For et anbud/ prisforespørsel, ta kontakt

Med dagens klimaendringer blir det strengere krav til at ethvert byggeprosjekt må utføre tilstrekkelig undersøkelser av stabiliteten av grunnen for å ivareta sikkerheten. Grunnboring & geoteknikk hjelper til med å definere rammene innenfor prosjekter og kan hjelpe til med store besparelser under og etter byggeprosjekt

TJENESTER

Geoteknikk viktig i enhver byggeprosess

Det er viktig å kjenne til jorden og marken man skal bygge på før man setter i gang byggeprosessen.

Les mer

Geoteknisk Undersøkelse og Rapport

Vi i Romerike Grunnboring AS arbeider for å levere solide geotekniske undersøkelser med rapporter for som veldig mange byggeprosjekter må ha i forkant av oppstart. Vi har flere samarbeidspartnere og gode referanser for å gi deg som kunde et best mulig tilbud.

Les mer

Miljøundersøkelser / Miljøprøver for byggeprosjekter

Miljøundersøkelser og miljøprøver kan være et krav i forkant av et byggeprosjekt eller ved steder det er mistanke om forurensing. Vi med erfaring vet at det blir vanskelig å garantere for miljø og sikkerhet dersom vi ikke kjenner til hvilke forurensinger som ligger i jorden ved byggeprosjektet.

Les mer

Utbygging som privatperson
Romerike Grunnboring AS Leverer også tjenester til privatpersoner som ønsker å bygge ut. Har du fått brev fra kommunen om krav på en geoteknisk uttalelse eller grunnundersøkelser. Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg Les mer
Dette må du vite før du leverer søknad om byggetillatelse

I mange kommuner i dag når man søker om byggetillatelse får man et krav om å levere geoteknisk rapport til byggeprosjektet og vedlegge søknaden. Dette er informasjon om stabiliteten i bakken og vil kunne fastslå jordlagenes byggtekniske egenskaper, og samtidig sikre byggverket for fremtiden.

Les mer

OPPDRAGSTYPER

RÅDGIVNING
GRUNNBORING
GEOTEKNISK PROSJEKTERING
GEOTEKNISK RAPPORT

DETTE KAN VI LEVERE INNEN GEOTEKNIKK

 • Generell geoteknisk bistand
 • Befaringer ifm. setningsskader, utglidninger/ras etc.
 • Datarapport med tolkning av grunn- og laboratorieundersøkelser
 • Utredning områdestabilitet (kvikkleiresoner) etter NVE regelverk.
 • Geoteknisk prosjektering etter TEK 17 og Norsk-/Europeisk standard (Eurokode)
 • Prosjektering av bæreevne/setninger, jordtrykk, pele- og sålefundamenter
 • Prosjektering av terrengsikring/støttekonstruksjoner (støttemur, spunt, armert skråning etc.)
 • Vurdering av terrengoppfylling og -skjæring, VA-grøfter, veiunderbygning
 • Seismisk prosjektering, med jord-konstruksjon samvirke (SSI)
 • Uavhengig kontroll - prosjektering og utførelse

 

Arbeide ved jernbane & veg Alle ansatte har de nødvendige sikkerhetskurs for å utføre arbeider på jernbanespor og veg

DETTE KAN VI LEVERE INNEN GRUNNBORING

 • Total- & dreietrykksondering
 • Fjellkontroll
 • CPTu
 • Prøvetaking – Sylinder 54mm & 72mm - Naver/Skovleboring
 • Vingeboring
 • Grunnvannstandsmåling/Poretrykksmåling med og uten logging samt fjernavlesning
 • Miljøundersøkelser
 • Innmålinger & utsetting av borpunkter med GPS
 • Laboratorietjenester
 • Datarapport
Vi arbeider raskt og effektivt Romerike Grunnboring har en ny riggpark med gode vedlikeholds og sikkerhetsrutiner. Dette gir en effektiv, sikker og trygg leveranse.

VÅRE ANSATTE

Christian

Christian Rustberggard Daglig leder +47 40093233 christian@rgb.as

Christer

Christer Sørensen Borleder +47 45503508 christer@rgb.as

Pål

Pål Døhlen Borleder / Verksted +47 95265601 pal@rgb.as

Espen Punnerud

Espen Punnerud Ansatt +47 48309309 espen@rgb.as

Joakim

Joakim Lundby Prosjektleder +47 98012000 joakim@rgb.as

Ken-Robert

Ken-Robert Dalen Borleder +47 91871191 ken@rgb.as

Ismail Aricigil

Ismail Aricigil Gruppeleder geoteknikk +47 48352824 ismail@rgb.as

Erik Gustavsen

Erik Gustavsen Tilrettelegger +47 41699662 erik@rgb.as

Marco Wendt

Marco Wendt Geotekniker +47 40091321 marco@rgb.as

Glenn Myrdal

Glenn Myrdal Borleder +47 95550110 glenn@rgb.as

Raymond

Raymond Store Borleder +47 95945366 raymond@rgb.as

Runar Bendiksen

Runar Bendiksen Ansatt +47 90686646 runar@rgb.as

Ole-Gunnar

Ole-Gunnar Holm Verksted +47 95026300 olegunnar@rgb.as

KONTAKT OSS

Fyll ut og send inn skjemaet, og du vil bli snarlig kontaktet.
Her finner du oss
 • Bølerveien 11
  2016 Frogner
 • Epost: post@rgb.as
 • Telefon: 64 80 83 00