Grunnboring & Geoteknikk

Grunnundersøkelser
& Geoteknisk Rapport

for deg som skal bygge, omregulere og prosjektere, ta kontakt.

Kort leveringstid

Romerike Grunnboring jobber for å ha rask oppstart av grunnundersøkelser og gjennomfører oppdrag effektivt til avtalt tid.

Anbud & Totalentreprise

Vi har levert til større aktører som Bane NOR, NVE, Fornebubanen, Statens Vegvesen - Ta kontakt så blir vi med på prising av anbud.

VI ER SPESIALISTER INNEN GRUNNBORING & GEOTEKNIKK

Vår virksomhet dekker tjenester innen geotekniske grunnundersøkelser. Grunnboring utføres for å kartlegge bla. Grunnforhold; kvikkleire, grunnvannstand, fjellkontroll, mm.

Vi jobber hardt for våre kunder, med et mål om å levere tjenestene våre så raskt og punktlig som mulig. Vi er fleksible og kan kombinere flere oppdrag for å holde kostnadene nede.

Vårt hovedkontor er på Romerike og leverer vi tjenester på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Vi kan utføre oppdrag andre steder i Norge ved forespørsel. For et anbud/ prisforespørsel, ta kontakt

Grunnboring & geoteknikk hjelper til med å definere rammene innenfor prosjekter og kan hjelpe til med store besparelser under og etter byggeprosjekt

 
 

TJENESTER

Dette må du vite før du leverer søknad om byggetillatelse

I mange kommuner i dag når man søker om byggetillatelse får man et krav om å levere geoteknisk rapport til byggeprosjektet og vedlegge søknaden. Dette er informasjon om stabiliteten i bakken og vil kunne fastslå jordlagenes byggtekniske egenskaper, og samtidig sikre byggverket for fremtiden.

Geoteknisk Undersøkelse og Rapport

Vi i Romerike Grunnboring AS levere solide geotekniske undersøkelser med rapporter i tiltaksklasse 3. Våre geoteknikere har tilsammen over 40 års erfaring innen geoteknikk med master- og doktor-grad utdannelse

Utbygging som privatperson


Romerike Grunnboring AS Leverer også tjenester til privatpersoner som ønsker å bygge ut. Har du fått brev fra kommunen om krav på en geoteknisk uttalelse eller grunnundersøkelser. Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg

 

OPPDRAGSTYPER

 DETTE KAN VI LEVERE INNEN GEOTEKNIKK
 

 • Generell geoteknisk bistand

 • Befaringer ifm. setningsskader, utglidninger/ras etc.

 • Datarapport med tolkning av grunn- og laboratorieundersøkelser

 • Utredning områdestabilitet (kvikkleiresoner) etter NVE regelverk.

 • Geoteknisk prosjektering etter TEK 17 og Norsk-/Europeisk standard (Eurokode)

 • Prosjektering av bæreevne/setninger, jordtrykk, pele- og sålefundamenter

 • Prosjektering av terrengsikring/støttekonstruksjoner (støttemur, spunt, armert skråning etc.)

 • Vurdering av terrengoppfylling ogskjæring, VA-grøfter, veiunderbygning

 • Seismisk prosjektering, med jord-konstruksjon samvirke (SSI)

 • Uavhengig kontroll og prosjektering inntil tiltaksklasse 3

DETTE KAN VI LEVERE INNEN GRUNNBORING
 

 • Total- & dreietrykksondering

 • Fjellkontroll

 • CPTu - Trykksondering

 • Prøvetaking – Sylinder 54mm & 72mm - Naver/Skovleboring

 • Vingeboring

 • Grunnvannstandsmåling/Poretrykksmåling med og uten logging samt fjernavlesning på nettsky

 • Miljøundersøkelser med miljørapport

 • Landmåling & innmåling av punkter

 • Laboratorietjenester

 • Datarapport

 • Flåteboring

Vi arbeider raskt og effektivt
 

Romerike Grunnboring har en ny riggpark med gode vedlikeholds og sikkerhetsrutiner. Dette gir en effektiv, sikker og trygg leveranse.

Arbeide ved jernbane & veg

Alle ansatte har de nødvendige sikkerhetskurs for å utføre arbeider på jernbanespor og veg

Miljøundersøkelser / Miljøprøver for byggeprosjekter

Miljøundersøkelser og miljøprøver kan være et krav i forkant av et byggeprosjekt eller ved steder det er mistanke om forurensing. Vi samarbeider med flere miljøkonsulenter og har et samarbeid med miljøteknisk laboratorium for å kunne gi deg en komplett leveranse.

 

VÅRE ANSATTE

christian-rustberggard.jpg

Christian Rustberggard

Daglig leder

+47 40093233

christian@rgb.as

joakim-lundby.jpg

Joakim Lundby
Prosjektleder
+47 98012000
joakim@rgb.as

kenrobert.jpg

Ken-Robert Dalen
Borleder
+47 91871191
ken@rgb.as

TS SV WEB.jpg

Tonje Schei
Administrasjon
+47 47262428
tonje@rgb.as

pal-dohlen.jpg

Pål Døhlen
Borleder / Verksted
+47 95265601
pal@rgb.as

WEBSorthvit02.jpg

Glenn Myrdal
Borleder
+47 95550110
glenn@rgb.as

Sorthvit01.jpg

Ismail Aricigil
Gruppeleder Geoteknikk
+47 48352824
ismail@rgb.as

raymond-store.jpg

Raymond Store
Borleder
+47 95945366
raymond@rgb.as

WEBSorthvit03.jpg

Runar Bendiksen
Borleder
+47 90686646
runar@rgb.as

Carsten Hauser
Geotekniker
+47 48113592
carsten@rgb.as

christer-sorensen.jpg

Christer Sørensen
Borleder
+47 45503508
christer@rgb.as

Espen Punnerud
Ansatt
+47 48309309
espen@rgb.as

Marco Wendt
Geotekniker
+47 40091321
marco@rgb.as

olegunnar.jpg

Ole-Gunnar Holm
Borleder / Verksted
+47 95026300
olegunnar@rgb.as

RK SV WEB.jpg

Roger Fonbæk Karlsen
Tilrettelegger
+47 92266117
roger@rgb.as

 

 KONTAKT OSS 

Her finner du oss

Bølerveien 11
2016 Frogner

Epost: post@rgb.as
Telefon: 64 80 83 00