Miljøundersøkelser / Miljøprøver for byggeprosjekter

Miljøundersøkelser og prøver kan kreves forkant av et byggeprosjekt. Det blir vanskelig å beskytte miljøet dersom vi ikke kjenner til hva som er i grunnen der byggeprosjektet skal utvikles. Noen nøkkelpoeng for å vege oss er lang erfaring innen miljøprøvetaking og spisskompetanse innen miljø rådgiving og grunnboring. Vi har den kunnskapen som skal til for å gjøre profesjonelle miljøprøver og undersøkelser for våre oppdragsgivere. Vi er kjent for vår fleksibilitet og håndterer både små og store prosjekter, enten du skal utvikle næring eller en bygge ny garasje.

En miljøprøve gir konkrete tiltak
Våre miljøundersøkelser vil kartlegge eventuell forurensning, hvilke materialer finnes i eller kan ha forurenset grunnen og eventuelt hvilke tiltak som må utføres for å reversere uønsket resultater fra en miljøundersøkelse. For deg som ønsker å gjøre det riktig overfor miljøet utover seg selv, er som oftest tjent med å gjøre undersøkelser i forbindelse med byggeprosjekter.

Stort faglig nettverk for å sikre miljøprøver
Romerike Grunnboring AS har samarbeidspartnere med ekspertise på miljø & laboratorietjenester. På den måten kan vi garantere for vår profesjonalitet.Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende miljøundersøkelser og miljøprøver. Ta kontakt så vil raskt komme i kontakt med en ekspert på fagområdet.

Ta kontakt