Miljøundersøkelser / Miljøprøver for byggeprosjekter

Solide og grundige miljøundersøkelser og prøver er viktig i forkant av et byggeprosjekt. Vi med erfaring vet at det blir vanskelig å garantere sikkerhet dersom vi ikke kjenner til hva som er i jorden byggeprosjektet skal stå på.

Vi har lang erfaring innen miljøprøver og har vår spisskompetanse innen geoteknikk og grunnboring. Vi har den kunnskapen som skal til for å gjøre profesjonelle miljøprøver og undersøkelser for våre oppdragsgivere. 
Vi er kjent for vår fleksibilitet og håndterer både små og store prosjekter, enten du skal bygge næringseiendom eller en ny garasje.

En miljøprøve gir deg svar på det meste

Våre miljøundersøkelser vil kartlegge eventuell forurensing, hvilke materialer finnes i eller kan ha forurenset grunnen og eventuelt hvilke tiltak som må utføres for å reversere uønsket resultater fra en miljøundersøkelse. Svært mange av våre oppdragsgivere har
blitt svært fascinert over resultatene fra våre prøver. For deg som ønsker å gjøre det riktig overfor miljøet utover seg selv, er som oftest tjent med å gjøre undersøkelser i forbindelse med byggeprosjekter.

Stort faglig nettverk for å sikre miljøprøver

Vi i Romerike Grunnboring AS har samarbeidspartnere med ekspertise på laboratorietjenester, datarapporter, beregninger og kalkyler, kranservice, gravemaskin arbeid og transport av rigg. På den måten kan vi garantere for vår profesjonalitet og punktlighet overfor våre oppdragsgivere.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende miljøundersøkelser og miljøprøver, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på telefon 64 80 83 00 eller sende E-post til: post@rgb.as

Du vil raskt komme i kontakt med en ekspert på fagområdet.

Ta kontakt