Grunnundersøkelse - Bli kjent med jorden du skal bygge på

Grunnundersøkelse er det mest effektive redskapet man kan benytte seg av for å kartlegge jordgrunnen i forhold til stabilitet, bæreevne, forurensninger og bevegelser av grunnvann.

Med dagens klimaendringer blir det strengere krav til at ethvert byggeprosjekt må utføre
tilstrekkelig undersøkelser av stabiliteten av grunnen for å ivareta sikkerheten. Vi hjelper
til med å definere bæreevnen for jordlagenes byggetekniske egenskaper med våre
grunnundersøkelser.

Når vi i Romerike Grunnboring AS utfører grunnundersøkelse for våre oppdragsgivere vil du kunne kartlegge grunnforholdene, silt, grus, leire etc. En undersøkelse vil kunne fastslå jordlagenes bæreevne for å avdekke behov av byggtekniske egenskaper, og samtidig sikre byggverket for fremtiden.

Noen fordeler med grunnundersøkelse:
- Riktig fundamenteringsløsning
- Riktig dimensjonering av fundamenter
- Trygg og sikker gjennomføring av grunnarbeider
- Forebygger skader på selve nybygg, men også nabobygg

Vi i Romerike Grunnboring har i mange år bistått byggebransjen med solide grunnundersøkelse som har gitt ethvert byggeprosjekt høy sikkerhet. Vi jobber hardt for
våre kunder, med et mål om å levere tjenestene våre så raskt og punktlig som mulig. Vi
er fleksible og kan kombinere flere oppdrag for å holde kostnadene nede.

Vi forstår at du er ukjent med grunnundersøkelser, men så lenge du vet verdien av
sikkerhet og trygghet. Kan vi forsikre deg om at vi kan utføre grundige undersøkelser for
deg.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende vår grunnundersøkelse kan du ta kontakt med oss. Du vil komme i kontakt med en ekspert på ditt byggeprosjekt. Vi ser frem til å høre fra deg enten du er privatperson eller bedrift.

Ta kontakt