Dette må du vite før du leverer søknad om byggetillatelse

I mange kommuner i dag når man søker om byggetillatelse får man et krav om å levere geoteknisk rapport til byggeprosjektet og vedlegge søknaden. Dette er informasjon om stabiliteten i bakken og vil kunne fastslå jordlagenes byggtekniske egenskaper, og samtidig sikre byggverket for fremtiden.

Ved å få levert en geoteknisk rapport vil også entreprenøren i noen tilfeller kunne finne bedre og mer kostnadseffektive løsninger etter utarbeidelse av den geotekniske rapporten.

Dersom du ønsker en grundig og solid rapport for geoteknikk før du leverer søknad byggetillatelse kan du kontakte oss i Romerike Grunnboring AS. Vi har lang erfaring med geoteknisk rapport i grunnleggende faser for byggeprosjekter, og har gjennomføringsevne til å levere rapporter raskt og punktlig.

Romerike Grunnboring har lengre erfaring med private kunder og forsøker så godt vi kan for å finne den mest kostnadseffektive løsningen for deg som skal bygge bolig.

 

Dette er noen av våre metoder som gir resultater av grunnforholdene til geotekniker, som danner basis for rapporten som kan hjelpe din søknad om byggetillatelse:

- Total- & dreietrykksondering

- Fjellkontroll

- CPT Prøvetaking – Sylinder & Naver

- Miljøundersøkelser

- Vingeboring

- Grunnvannstandsmåling/Poretrykksmåling

- Innmålinger & utsetting av stikk med GPS

- Laboratorietjenester

- Datarapporter og beregninger av geotekniker

Kontakt oss på telefon: 64 80 83 00 eller sende E-post til: post@rgb.as Du vil raskt komme i kontakt med en ekspert på geotekniske undersøkelser, rapporter og søknader om byggetillatelse.

Ta kontakt