Geoteknisk Undersøkelse og Rapport

Vi i Romerike Grunnboring AS arbeider for å levere solide geotekniske undersøkelser med rapporter for som veldig mange byggeprosjekter må ha i forkant av oppstart. Når du mottar geoteknisk rapport fra oss vil du eller entreprenør raskt og enkelt forstå hvilken byggeteknikk og materialer du bør benytte deg av. Dersom du kjenner jordlaget er det enklere å vite de tekniske kravspesifikasjonene. På den måten kan du skape nybygg med høy sikkerhet for fremtiden.

Noen av fordelene med et geoteknisk byggeprosjekt
- Riktig fundamenteringsløsning
- Riktig dimensjonering av fundamenter
- Trygg og sikker gjennomføring av grunnarbeider
- Forebygger skader på selve nybygg, men også nabobygg

Vi jobber hardt for våre kunder, med et mål om å levere tjenestene våre så raskt og punktlig som mulig. Vi er fleksible og kan kombinere flere oppdrag for å holde kostnadene nede.


Geoteknisk undersøkelse med kvalitet og sikkerhet fremfor pris
Vi i Romerike Grunnboring AS har en filosofi om at våre undersøkelser og analyser må stemme til punkt og prikke når resultatene kan avgjøre din sikkerhet. Vi har sett raske løsninger og dårlig utført arbeid har gitt fatale konsekvenser for innehavere av bygninger plassert på et jordlag som ikke hadde de byggtekniske egenskapene som krevdes.

Vi mener at å "spare" penger på en slik undersøkelse blir som å konsekvent velge et dårligere alternativ bevisst. Ofte er det rimeligere å gjøre undersøkelsene korrekte én gang.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende geoteknisk undersøkelse eller om du ønsker en geoteknisk rapport, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på telefon 64 80 83 00 eller sende E-post til: post@rgb.as

Du vil raskt komme i kontakt med en ekspert på geotekniske undersøkelser og rapporter.