Geoteknikk - Viktig i enhver byggeprosess

Det er viktig å kjenne til jorden og marken man skal bygge på før man setter i gang byggeprosessen. Uten kjennskap til type masser som er i bakken, f.eks fyllmasser, tørrskorpe, leire eller silt, kan det medføre skader i bygning når grunnen beveger på seg, i verste fall at byggverket kollapser. I dag har heldigvis byggebransjen forskrifter om å gjøre grundige tiltak av geoteknikk før bygging hvor man kartlegger blant annet; grunnforhold, kvikkleire, grunnvannstand, klassifiering av masser etc.
 

Dette er noen av våre tjenester innen geoteknikk:

- Total- & dreietrykksondering
- Fjellkontroll
- CPT Prøvetaking
- Sylinder & Naver
- Miljøundersøkelser
- Vingeboring
- Grunnvannstandsmåling/Poretrykksmåling
- Innmålinger & utsetting av stikk med GPS
- Laboratorietjenester
- Datarapporter og beregninger av geotekniker

Formålet med våre tjenester innen geoteknikk er å hjelpe byggeprosesser med å vite hvilke materialer og fundamenterings metoder som skal skal benyttes for å bevare sikkerheten rundt enhver byggeprosess. På den måten forebygge og forhindre at eventuelle komplikasjoner oppstår i fremtiden.

 

Noen av fordelene med et geoteknisk byggeprosjekt

- Riktig fundamenteringsløsning
- Riktig dimensjonering av fundamenter
- Trygg og sikker gjennomføring av grunnarbeider
- Forebygger skader på selve nybygg, men også nabobygg

 

Sikkerhet har ingen pris

Et sentralt nøkkelord for våre geotekniske undersøkelser er sikkerhet. Siden vår oppstart har vi erfart at altfor mange setter pris fremfor kvalitet. Eller i verste tilfelle at man overser geotekniske undersøkelser helt dersom man kan. De som tror de sparer penger ved å droppe tilstrekkelige undersøkelser, vil i det lange løp utsette seg selv og andre for et risikospill svært få byggherrer vinner noe på. Ofte kan du spare på å gjøre grundige analyser og komme problemene i forkjøpet.

Vi i Romerike Grunnboring AS jobber hardt for våre kunder, med et mål om å levere tjenester innen geoteknikk så raskt og punktlig som mulig. Vi er kjent for å være fleksible og kan kombinere flere oppdrag for å holde kostnadene nede.


Kontakt oss i dag dersom du ønsker informasjon om geoteknikk for ditt byggeprosjekt!