Miljøundersøkelser / Miljøprøver for byggeprosjekter

Solide og grundige miljøundersøkelser og prøver er viktig i forkant av et byggeprosjekt. Vi med erfaring vet at det blir vanskelig å garantere sikkerhet dersom vi ikke kjenner til hva som er i jorden byggeprosjektet skal stå på.

Vi har lang erfaring innen miljøprøver og har vår spisskompetanse innen geoteknikk og grunnboring. Vi har den kunnskapen som skal til for å gjøre profesjonelle miljøprøver og undersøkelser for våre oppdragsgivere.

Våre miljøundersøkelser vil kartlegge eventuell forurensing, hvilke materialer finnes i eller kan ha forurenset grunnen og eventuelt hvilke tiltak som må utføres for å reversere uønsket resultater fra en miljøundersøkelse.

 

Stort faglig nettverk for å sikre miljøprøver

Vi i Romerike Grunnboring AS har samarbeidspartnere med ekspertise på laboratorietjenester, datarapporter, beregninger og kalkyler, kranservice, gravemaskin arbeid og transport av rigg. På den måten kan vi garantere for vår profesjonalitet og punktlighet overfor våre oppdragsgivere.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende miljøundersøkelser og miljøprøver, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på telefon 64 80 83 00 eller sende E-post til: post@rgb.as Du vil raskt komme i kontakt med en ekspert på fagområdet.

Ta kontakt

Fieldset

 

Verification