Grunnundersøkelse - Bli kjent med jorden du skal bygge på

Grunnundersøkelse er det mest effektive redskapet man kan benytte seg av for å kartlegge jordgrunnen i forhold til stabilitet, bæreevne, forurensninger og bevegelser av grunnvann.

Når vi i Romerike Grunnboring AS utfører grunnundersøkelse for våre oppdragsgivere vil du kunne kartlegge grunnforholdene, silt, grus, leire etc. En undersøkelse vil kunne fastslå jordlagenes bæreevne for å avdekke behov av byggtekniske egenskaper, og samtidig sikre byggverket for fremtiden.

 

Noen fordeler med grunnundersøkelse:

- Riktig fundamenteringsløsning

- Riktig dimensjonering av fundamenter

- Trygg og sikker gjennomføring av grunnarbeider

- Forebygger skader på selve nybygg, men også nabobygg

Vi i Romerike Grunnboring har i mange år bistått byggebransjen med solide grunnundersøkelse som har gitt ethvert byggeprosjekt høy sikkerhet.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende vår grunnundersøkelse kan du ta kontakt med oss. Du vil komme i kontakt med en ekspert på ditt byggeprosjekt.

Ta kontakt

Fieldset

 

Verification