Geoteknikk - Viktig i enhver byggeprosess

Det er viktig å kjenne til jorden og marken man skal bygge på før man setter i gang byggeprosessen. Uten kjennskap til type masser som er i bakken, f.eks fyllmasser, tørrskorpe, leire eller silt, kan det medføre skader i bygning når grunnen beveger på seg, i verste fall at byggverket kollapser.

I dag har heldigvis byggebransjen forskrifter om å gjøre grundige tiltak av geoteknikk før bygging hvor man kartlegger blant annet; grunnforhold, kvikkleire, grunnvannstand, klassifiering av masser etc.

 

Dette er noen av våre tjenester innen geoteknikk:

- Total- & dreietrykksondering

- Fjellkontroll

- CPT Prøvetaking – Sylinder & Naver

- Miljøundersøkelser

- Vingeboring

- Grunnvannstandsmåling/Poretrykksmåling

- Innmålinger & utsetting av stikk med GPS

- Laboratorietjenester

- Datarapporter og beregninger av geotekniker

Formålet med våre tjenester innen geoteknikk er å hjelpe byggeprosesser med å vite hvilke materialer og fundamenterings metoder som skal skal benyttes for å bevare sikkerheten rundt enhver byggeprosess.

Vi i Romerike Grunnboring AS jobber hardt for våre kunder, med et mål om å levere tjenester innen geoteknikk så raskt og punktlig som mulig. Vi er kjent for å være fleksible og kan kombinere flere oppdrag for å holde kostandene nede.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker informasjon om geoteknikk for ditt byggeprosjekt!

Ta kontakt

Fieldset

 

Verification